Vladimir Putin om Vestens moralske forfall

Lignende har jeg aldri hørt fra en vestlig politiker, kanskje har noen få forfattere hatt samme moralske nivå.

Vladimir Putin Delivers Speech on National Identity and Western Civilization
September 23, 2013 • 10:33AM

 

On Sept. 19, Russian President Vladimir Putin held a discussion with participants in the Valday International Discussion Club, among them former European government officials Romano Prodi (Italy), Francois Fillon (France), and Volcker Ruehe (Germany). On the heels of decisive Russian diplomacy to defuse the crisis around Syria over the past two weeks, Putin took the opportunity to expound his conception of Russia’s role in the world today. Not surprisingly, the discussion included several references to Putin’s celebrated 2007 speech at the Munich Security Conference, where he made clear (while underscoring, with substantial references to Franklin Roosevelt, that he intended no hostility toward the USA) that Russia will be nobody’s pushover in a liberal-imperial world.

In one of several joking exchanges that in fact were serious, in this instance with former French Prime Minister Fillon, Putin gave a clear signal that he will likely run for re-election in 2018. Thus, his remarks as a whole express a perspective for Russian policy over the next decade to 2024.

Most impressive to listeners were Putin’s remarks on Russia’s traditional values, his explicit dismissal of «political correctness,» and his charge that the Western world was smashing its own fundamental moral precepts:

«We can see how many of the Euro-Atlantic countries are actually rejecting their roots, including the Christian values that constitute the basis of Western civilization. They are denying moral principles and all traditional identities: national, cultural, religious, and even sexual. Without the values embedded in Christianity and other world religions, without the standards of morality that have taken shape over millennia, people will inevitably lose their human dignity. We consider it natural and right to defend these values. One must respect every minority’s right to be different, but the rights of the majority must not be put into question.»

Putin described Russia’s own national identity as being under assault from «objective pressures stemming from globalization,» on top of the radical collapse of the state twice during the 20th century (1917 and 1991). Those events dealt «a devastating blow to our nation’s cultural and spiritual codes; we were faced with the disruption of traditions and the consonance of history, with the demoralization of society, with a deficit of trust and responsibility.»

Tekst hentet fra http://archive.larouchepac.com/node/28244

 

Drap og vold i Ukraina

Drap og vold i Ukraina

Drap og vold på høyt nivå er det første tegn på at det kan dreie seg om zionister. Ingen er så brutale som dem. Det kan stemme, det Janukovitch hevder, at han ikke hadde noenting med drapene på Maidanplassen å gjøre. Så kan det være US zionistenes verk sammen med drapsspesialister fra Israel, deres sentrum. Det er mulig at det var disse som drap demonstrantene på Maidanplassen for å skyve skylden over på Janukovitsj. Måten de gjorde dette på, systematikken, tyder på profesjonalitet. Den som undersøker hva slags ammunisjon som ble brukt, kan kanskje slå fast at denne til og med ble produsert i Israel. I Venezuela under Chavez i 2003 var det også skarpskyttere som opptrådte og drap 20-30 antichavez-demonstranter. Etterpå ble det hevdet at det var Hugo Chavez som hadde beordret dette, noe som ville være en Chavez, slik vi kjente ham, meget fremmed. Dette har heller aldri har blitt bekreftet. Denne gangen i Kiev ble noen dager tidligere 70 politifolk kidnappet. Det ser ut som om de tok deres uniformer og brukte dem. For iakttagere hadde sett at uniformene til skarpskytterne var fra politiets spesialavdeling, men en ting stemte ikke: skoene. De var private.

 

Har EU og US sendt demonstrantene og de meget voldsberedte nynazistene Pravy Sektor inn til Kiev? http://world.time.com/2014/02/04/ukraine-dmitri-yarosh-kiev/
Kilde Chavez og de 70 politiuniformer, Juergen Elsaesser, tidsskrift Compact, Tyskland: http://www.youtube.com/watch?v=LCbuDTQADxo
http://theweek.com/article/index/253244/the-biggest-story-youre-not-paying-attention-to
Bakgrunnsstoff om situasjonen i Ukraina, intervju med amerikaneren William Engdahl: http://www.corbettreport.com/interview-830-william-engdahl-exposes-the-western-agenda-in-ukraine/

 

Putin anklager US Hilary Clinton for å fiske i opprørt vann…

Det Hvite Hus er med overalt. Nå ble noen emails fanget opp i Moskva som bekreftet Hilary Clintons engasjement i de russiske demonstrasjonene og protester mot valgresultatet. Hun ble sogar tvunget til å kommentere: «Mrs Clinton said the US supported the «rights and aspirations» of the Russian people».

BBC News: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-16084743

CIA har deltatt i Libya, Pakistan, Syria; å fiske med alle midler i opprørt vann, er deres motto. Men de omskriver det med storslagne titler og overskrifter, når det gjelder Russland. I Syria dreper deres egne jihadister og mujahedin også kvinner og småbarn.

Sitat End The Fed, av Ron Paul 2009: «Since World War II, the U.S. government has expanded its reach with a shocking voraciousness both at home and abroad. It’s been one war aftranother, the buiding of killer weapons of mass destructions, the construction of a huge welfare state that covers all classes in society. There was the Cold War, the Korean War, The Bay of Pigs, an invasion of the Dominican Republic, Vietnam, and endless involvement in the Middle East in addition to wars on Nicaragua, Salvador, Bosnia, and Haiti, as well as all the wars around the world conducted in the name of the War on Terror. And after every major crisis, whether 9/11, the dot-com disaster of 1999, or the eceonomic meltdown of 2008, the response is more monetary expansion.»

Vi ser altså en metode. Den har blitt tydelig i «den arabiske våren», men er også, dessverre, klart tilstede i mange afrikanske land. Sist nå også i Russland. Forskjellen er at det er vanskeligere for CIA å få albuerom hos Putin. At Mossad og MI6 samarbeider med CIA, overrasker ikke det minste. I Norge har forfatter Halvor Tjønn latt seg kjøpe av billig US endimensjonal propaganda, han har tydelig ikke skjønt at dette er en lengere sammenhengende historie, han tror ikke Assad rett og slett sier det som det er, han tror på Hilary Clinton. At demonstrasjonene i Russland foregår fredelig, er meget gledelig og sikkert ikke CIA’s og Hilary Clintons fortjeneste.

Halvor Tjønn, aftenposten: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Syria-bebos-av-feil-folk-6716850.html