Intensjon

Jens Christian Hauge

Jens Chr Hauge (1915-2006)

Se verden som den er. Vit hva som beveger seg i undergrunnene. Sionismen er iferd med å spre seg over hele den vestlige verdens styringsapparat med sine sentrum i USA og Israel. Norge tapte Andre Verdenskrig; de såkalte allierte var i virkeligheten sionister. Gjennom krigen fikk de fotfeste også her til lands. De er Herrefolket, mørkets folk. Norge har siden krigen vært i deres vold. De vil ha all makt, men vil før tiden er inne, ikke bli sett. I Norge var det Jens Christian Hauge som førte an frem sin død. Vladimir Stepin, russisk forfatter, hevder at Sionisme er dødelig for den vestlige sivilisasjon, hvis den forblir i det skjulte.