Forfatterarkiv: admin

Om admin

Å ha mot til å være en av dem som tør å være med på å danne en opinion mot den utvikling som er i ferd med å skje, er avgjørende.

Den polske statsminister, Beata Szydlo, om EU

 

Ingen tvil der i gården om hvem som styrer EU og hvor EU har tenkt seg…Tenk om Norges politikere hadde sett det samme?

«Vi vil ikke delta i galskapen til Brussels elite. Vi vil hjelpe folk, ikke den politiske elite. Jeg vil modig stå fram og spørre hele EUs politiske elite, – hvor har dere egentlig tenkt dere hen? Hvor skal du, Europa? Slutt å ligg nede på knærne, våkn opp ellers så vil du komme til å måtte gråte over dine barn hver eneste dag. Hvis dere ikke kan forstår dette, hvis dere ikke kan se at faren for terrorisme er et faktum som plutselig når som helst kan slå til i hvert eneste land. Tror dere at Polen ikke skulle forsvare seg selv? Dere går hånd i hånd med dem som peker dette våpen mot Europa, mot oss alle! Dette må sies klart og direkte. Dette er et angrep på Europa, på vår kultur og våre tradisjoner».

https://www.premier.gov.pl/en.html

Camelford-ulykken, aluminium i drikkevannet, 1988

 

Denne historien har både løgnen og katastrofen og gir oss den kunnskap vi så lenge skulle ha hatt tilgang til, da aluminium angår oss alle. Ikke bare bare dette kunstige metall i alle kjøkken, kafeer og restauranter, men også som rensemiddel i drikkevannsanlegg, i tillegg sprayes det også over oss på himmelen og kommer ned i våre omgivelser gjennom regnvann og jordsmonn. Det er viktig å beskjeftige seg med dette. Følgende dramatiske og skjebnesvangre historie har jeg aldri lest maken til, hvor noen mennesker ble livsens hardt truffet av nettopp aluminiumens velsignelse. Kanskje viser disse erfaringene at det ikke var uten grunn at man i 1950-årene mente at med kokekar av aluminium måtte man være forsiktig da aluminium også angrep menneskenes fruktbarhet. For, som Camelford-ulykken tydelig viser, er det meget mere enn fruktbarheten aluminium angriper.


https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/mar/14/camelford-poisonings-cornwall-inquest-water

 

Da jeg fikk se denne filmen om aluminium forsto jeg at her hadde noen med stor kunnskap lagt ned et omfattende arbeide. Det er store penger forbundet med produksjon av aluminium. Det er ikke uten grunn at stoffets livsfarlige virkning, så godt det har latt seg gjøre, har blitt holdt skjult.

Presentasjonen av ulykken i Camelford (som begynner etter 32 minutter og 36 sekunder) gjorde et uutslettelig inntrykk på meg. Hovedpersonen i filmklippet er biologen Doug Cross, som sammen med politiet ledet etterforskningen av en plutselig og uforståelig fiskedød i elven. Jeg har så langt ikke funnet noe lignende om aluminium og dens virkelige skadeomfang. Det er som om stoffets ekstremt menneskefiendtlige natur i denne ulykken kommer tydelig til syne. Vannverket holdt kortene tett til brystet i to uker etter ulykken. De lot som om ingenting hadde skjedd. Dette var hovedårsaken til at virkningene av giftutslippet ble katastrofale. Først etterpå gikk direktør John Lewis ut i media for å berolige befolkningen. Usedvanlig tankeløst og særdeles ansvarsløst.

«Det var bare en mindre teknisk feil», mente han, «nei, vannet er 100% sikkert å drikke, det var overhodet ikke farlig verken å drikke eller å bruke vannet, selv om det ikke smakt særlig godt, det kunne i verste fall irritere huden litt. Livet kan gå sin vante gang som før», fortalte direktør John Lewis.

Doug Cross forteller: «De sa at det ikke var skadelig til tross for at ikke bare sauer (10 av 40), men også store dyr som kyr døde. Da de fortalte at dette var ufarlig for mennesker, visste vi at de løy». Doug Cross fortalte at hans kone hadde badet i aluminiumssulfatvannet, hun hadde også vasket håret og siden også, i små mengder, drukket av det, uten at de var blitt uforuroliget av det, selv om min kone etter en tid fikk sterke giktsmerter. Mange gikk det meget verre. Hukommelsen sviktet dramatisk, plutselig oppdaget de at de kjørte bil på feil side av veien og var ute av stand til å forklare hvordan de var kommet dit. Mange slike merkelige hendelser skjedde på løpende bånd.

Det som virkelig hadde skjedd var følgende: En trailersjåfør hadde tømt aluminiums-sulfat (til tilberedelse og rengjøring av vannverkets drikkevann) i en feil tank. Slik kom det forgiftede drikkevann i distriktets vannledninger. Etterat de hadde oppdaget det som hadde skjedd, lot de det gå ut i det offentlige vannsnett, antagelig håpet de at det skulle forsvinne ut av historien.

«Det forklarte de mange døde fisker i elven», sa Doug Cross i intervjuet. Barkeeperen i en lokal restaurant forteller: «Jeg kom på jobb onsdag morgen og oppdaget at det var noe rart med drikkevannet; det smakte avskyelig og ingen visste noe om hvorfor».

«Man var ikke interessert i langtidsvirkningen av dette på befolkningen. Man tok heller ikke vare på bevis», fortalte Cross.

Doug Cross merket først etter 5 år (i 2003) at noe virkelig galt begynte å skje med hans kone Carol. Når hun gikk i butikken, kjøpte varer og skulle betale, hadde hun plutselig ingen anelse om hvor mye hun skulle betale, smilte bare til kassadamen og la alt hun hadde i pengepungen, på disken. I tiden som fulgte handlet hun de samme varene hver dag.

«Jeg måtte overta innkjøpene», forteller hennes ektemann.

Hun måtte slutte med sine kunstferdige steinmalerier, da det ble for mye for henne. Hun ble etterhvert meget svak. Og en dag sa hun til meg med med svak stemme, kan du passe på meg? Først visste jeg ikke hva hun mente, men snart skjønte jeg det og en tid etter sa hun plutselig ordene adjø, adjø, adjø…det var den siste hun sa til meg. Carol Cross døde kort tid etter, 59 år gammel.

Christopher Exley, kjemi-analytiker og giftspesialist ved et miljølaboratorium forteller om møtet med Doug Cross etter Carols død. Cross var bekymret over at dødsårsaken til hans kones død skulle forbli ukjent. Det synes han ikke var riktig å akseptere. Exley fikk det rettsmedisinske oppdrag å analysere prøver av hjernevevet til den avdøde fra Carol Cross, for å finne mengden av aluminium.

Exley forteller at det ikke finnes en normalmengde av aluminium i hjernen. Det normale ville være null aluminium. Alikevel har de fleste av oss aluminium i hjernen, omkring 1-2 microgram aluminium pr. gram hjernemasse. I hjernevevet til alzheimerpasienter kan dette øke opp mot 4-6 microgram. I en av prøvene av hjernemassen til Carol Cross fant vi 23 microgram, forteller analytikeren.

«Dette var den største mengde aluminium vi noen gang har målt. Og vi har som laboratorium nok analysert flere hjernevevsprøver for aluminium enn noe annet laboratorium i verden».

Selv etter mange år møtes Camelfords borgerinitiative som ble dannet etter ulykken, regelmessig. Carols Cross ulykkelige skjebne var dessverre ikke enestående. Gjennomgående for mange som ikke døde av skadene var det alvorlig svikt i hukommelsen, men også epileptiske anfall. Undersøkelser viste at det var alvorlige forstyrrelser av blodtilstrømning i hjernen hos enkelte. Særlig hos Carol Cross. Legen hadde aldri sett noe lignende. Etter analyseprøvene av hennes hjerne forteller Doug at i deler av denne kunne man fastslå at det faktisk ikke lenger var noen blodtilstrømning. Det var dødt.

Beretningen fra Camelford avsluttes med uttalelse fra toxikolog Nicolas Priest som forteller at i kjølvannet av Camelfordulykken var det plutselig mange som mente de var blitt syke av vannet. Det var klart mente han, for her var det økonomiske motiver som rådde, bare de som kunne forevise en skade, ville få erstatning.

Se den engelskspråklig forkortede utgave av det tyskproduserte fjernsynsprogram:

https://www.youtube.com/watch?v=U9Xw_E6NhkU

Skartveit skriver den 28.januar 2017 i VG online: «Norge har antagelig verdens beste presse. Uten sterke og uavhengige medier, bryter samfunnet sammen».

Å se utover sine egne begrensinger uten å falle ned i dypeste depresjon og apati, krever sterk ryggrad, målbevissthet, men også en god porsjon selvrespekt. Bare den hvis foreldre bygget sjelens gulv på ordentlig vis, kan klare å stå i det offentlige roms emosjonelle ekstrem-vær utenat knærne svikter. Så godt utrustet er bare de færreste av oss. De fleste av oss gjør som Hanne Skartveit, stikker følelseslivet i baklomma, slik at det forblir urørt. I tillegg har mange av oss bygd en boble som dekker oss til fra alle kanter, en boble av illusjoner. Litt hovmod gjør også nytten.

Hun skriver at Sylvi Listhaug og Trump mener: «At mediene representerer eliten, mens de selv representerer folket, og at alle journalister går i samme retning, og ikke forstår hvordan folk flest har det». Vel, det er nok flere av samme mening, Skarstein.

Kanskje har hun ikke sett de mange løgnene i media? Løgn om de viktige begivenheter, de begivenheter vi gjerne skulle ha visst mere om. Listen er dessverre lang som et vondt år. Bare for å nevne noe: Om Israels proxy krig i Syria? Om det norske oljefonds egentlige eiere? Om de egentlige makthavere i Norge? Om influensakrigen og Norsk Folkehelseinstitutt? Om folkemordet i Irak? Om blodutgytelsene og statskuppet i Ukraina? Om Anders Behring Breiviks straffeekspedisjon på Utøya? Om mordene på busspassasjerene på Valdressekspressen? Om abort? Om vaksine?

Det er kanskje ikke bevisst løgn det er snakk om fra noen journalists side, men om liten eller ingen interesse for sannheten.  For media og presse blir misbrukt. Det er verktøyene til de som i januar 2017 sørger for at 5 millioner kvinner over hele verden raser i gatene og skriker for retten til å drepe sine egne barn. Hvilket behov og hvilke rettigheter er det? Er vi ikke, vi mennesker, på et skikkelig feilspor, langt fra sannhet og edruelighet og langt ute på sidelinjen? Og blir ikke vi, folk flest, forsøkt pisket inn i det samme sporet ved hjelp av aviser og fjernsyn?

Og Hanne Skartveit skriver videre: «I Norge er vi godt stilt. Selvsagt finnes det større språksamfunn med mer ressurssterke aviser, som amerikanske New York Times eller tyske Frankfurter Allgemeine. Fantastiske aviser. Men de blir stort sett lest av eliten, av et lite mindretall».

Fikk ikke Hanne Skartveit med seg historien om sin kollega, den politiske redaktør Udo Ulfkotte nettopp i avisen Frankfurter Allgemeine? Etterat han hadde fått nok av livet i løgnaktighet som journalist og endelig ville han ta et oppgjør med løgnen, skrev han om hvordan han i en årrekke hadde blitt smurt både fet og blank til å skrive vakkert om politikk, krig, terror og edle hensikter. Han skammet seg dypt over det han i løpet av sine 17 år i avisenes verden hadde vært med på. Han skrev en rekke avslørende bøker, holdt en rekke foredrag hvorav noen ennå kan høres på Youtube, før han døde av hjerteinfarkt i januar 2017. Han kledde av den ledende presse, Hanne Skartveit, fikk du ikke dette med deg?

Det er nok av dem som vil bortforklare dette. De sier han ville hatt høyere lønn. De påstår han hadde kranglet med sjefen. De understreker han var på hevntokt. De forsøker å så tvil om hans påstander. Alt av dette kan ha vært sant, det vet jeg ingenting om, men det tar ikke bort den ene ting han gjorde meget grundig. Han kledde av rikspressen. Og ingen var mere rikspresse i Europas midte enn Frankfurter Allgemeine. Og tilbake etter Ulfkottes innsats ligger det i realiteten ikke en sten på sten av troverdigheten. Ingenting.
Men er det noe journalistene kan, er det akkurat å bortforklare. De gjør jo det hver eneste dag. Ikke oppklaring gjelder, ingen forklaring eller analyse på det som skjer, nei, da settes redaktørbremsene på; da griper makta inn. Nei, ingen egentlige bakgrunn og sanne motiv om hendelsene, men bortforklaring, kanskje til og med på en intelligent måte…akkurat slik som en Jan Egeland om Syrias egentlige terrorister.

http://www.globalresearch.ca/the-media-coverage-on-syria-is-the-biggest-media-lie-of-our-time-interview-with-flemish-priest-in-syria/5571199?platform=hootsuite

Hva bekrefter at Udo Ulfkotte hadde helt rett, Hanne Skartveit?

Det at folk mister interessen for aviser og fjernsyn, viser at dette har sannhet i seg. Lufta har langsomt sivet ut, ballongen har blitt til falmet, luftløs og tynn gummiblære. Snart må avisene lukke dørene. Fjernsynet må sende sine godt betalt folk hjem. For media har alltid levd på ryktene, om de berømte, om stjernene som blinker i natten, om de rike, om krig og terror, om sykdommer og om eliten. Det positive er at det nå lakker mot slutten, og det er godt at dette uvesen dør ut. Aldri har presse eller media brakt noe godt med seg, såvidt jeg kan skjønne. Pressen har alltid villet herske over folk. Derfor har dere aldri villet innse noe som helst, men bare ri egne kjepphester. Har jeg rett?

Jeg tror videre at det ikke uten grunn er nettopp kvinner som leder an i de høye samfunnsposisjoner idag. Fordi kvinner kan oppvise en blind halsstarrighet uten sidetykke. Vi kunne kalle det kjerringa-mot-strømmen-syndromet. Det er mye visdom i norske folke-eventyr: Selv etter døden, fløt kjerringa opp mot mot strømmen. Og blir man attakkert holder man seg fast i illusjonene, så godt som mulig, som i en tømmerstokk på vei nedover i et opprivende vassdrag. Sikkert har du høy lønn, hus og familie og tror alt er ved det beste, Hanne Skartveit. Men det gir ingen beskyttelse. Du er som en naken, gebrekkelig grein på et lite, tørt tre. Du er fanget og låst inne i løgnaktige anskuelser, et sluttet rom av illusjoner. Du knekker ved den minste berøring av sannheten. Eneste trøsten du har, er at du er ikke alene.

Fra Women’s March 2017

Verdens ledende kvinnene er idag iferd med å føre folk og land hatefullt ut i den verste elendighet vi noen sinne har sett.  Og de kvinner som fører an i dette, du kan se dem i fronten av de demonstrasjoner som det ryktes at George Soros har satt ut i livet mot Trump, vil bruke sin kraft på å så splid i landet. De ser ut som om de har havnet i en kjøttkvern, fæle, verre enn noen nett-trolls laveste emosjoner. De har stilt seg til rådighet for hatets emosjoner. Det er ikke mye kvinnelighet igjen der, Hanne. Også vårt lands mange kvinner har stilt seg til rådighet for spliden, de marsjerer for fri abort, som de kaller det. Som om det hadde med frihet å gjøre. Det lover ikke godt. Fem millioner kvinner i demonstrasjonstog over hele verden. Det er mange, det, som vil føre oss inn i det vestlige samfunns oppløsning, mens de tror de kjemper for det gode. Hvilket paradoks.

Du skriver: «Amerikanske medier står i en stolt tradisjon, deres betydning har vært anerkjent helt fra begynnelsen av. Thomas Jefferson, som skrev store deler av den amerikanske grunnloven i 1776, sa det godt: ?Var det opp til meg å velge mellom en regjering uten presse, eller en presse uten regjering, ville jeg ikke nøle et øyeblikk med å velge det siste?. Det lukter ikke alltid godt av den som graver møkk. Men den møkkagravingen pressen driver med, gjødsler demokratiet. Uten den, er det ikke liv laga». Hanne Skartveit vil være stolt av pressen. Ære være henne for det. Viljen er god, men at det er svada som hun formulerer, glemmer hun. Hun ser verden med skylapper.

Hun glemmer å nevne et par andre viktige ting. Hun glemmer at det er det samme budskap i all presse over hele den vestlige verden. Her serveres rørende ukebladhistorier sammen med drypp av de virkelig viktige ting, som narrebilder om krig og krigsårsak, venn og fiende, løgner om terror. Vi husker CIAs store utbetalinger til videoproduksjoner av halshugging (gjort i studio) utført av ISIS-medlemmer, maskerte sådanne. Det ble jo i sin tid heftigst markedsført av pressen som den grusomste ISIS-terror som skulle skape angst over hele den vestlige verden. Det gjorde den naturligvis også. Vi husker også tilbake til In Amenas terroren i Algerie og presentasjon av selveste røverhøvdingen Mokhtar Belmokhtar, svartmusket, enøyd og greier, på internett. Historien kunne ha vært en produksjon i Norsk Ukeblad. Gikk du på den, Hanne Skartveit?

Skartveit glemmer å nevne at mediakonsernene eies av de samme folkene. Hun glemmer at også deres opplagstall går drastisk nedover, at folk flest er trøtte av det samme maset, for verken presse eller fjernsyn har mye igjen å være stolte av. Hun har kanskje heller ikke fått med seg at Watergateskandalen, som hun fremstiller som et resultat av avisens store betydning (reporterne og de sannhetshungrige etterforskerne Bernstein og Woodward), i virkelighetene var del av en drittpakke fra begynnelsen av for å få Nixon vippet ut av posisjon. Avisen ble rett og slett misbrukt. Jeg er meg sikker på at i etterkant av Anders Behring Breiviks massakre på Utøya rykket det inn en særegen stab i avisredaksjonene som skulle dekke dette, for maken til overfladiskhet, hersketeknikker, løgn og fanteri de da ustoppelig dag etter dag, i månedsvis serverte, skal man lete lenge etter.

Og da berøres også en av riksavisenes virkelige misjoner, som åpenbart er offentlig mobbing. Hvordan de har slaktet diverse folk i offentlighetens lys, kan man bare karakteriserer som skammelig nedverdigende, det være seg Aftenposten, VG, Dagbladet eller NRK og TV2. Her ble aldri begrepet møkkagraving nevnt, men det var i virkeligheten pressen som vellystig badet og plasket i lavgradert møkk. De siste årene har dette vært verre enn noen gang. Stikkord kan være Bjugn-saken, ordfører Rune Øygard og LO-leder Gerd-Liv Valla, men det gjelder langt flere.

Her ble media misbrukt vidt og bredt til å ødelegge liv og levnad for folk som stort sett hadde gått for langt på egne stier i politikk og samfunnspørsmål og mindre betydelige, halvtygde rykter ble skjøvet frem i dagslyset. Det gjaldt å ødelegge dem for alltid, målrettet. Jeg gremmes den dag i dag over at de ble behandlet så dårlig.

Det virker på meg som om  journalistenes og redaktørenes beundrende samvær med stortingspolitikere (som atter engang har vist sin dårlige bedømmelsesevne i saken etterlønn), forsterker den boble som skiller medias folk fra vanlige folk. De vil være de viktigste kvinner og nordmenn, men i realiteten seiler de ubemerket sin egen sjø og merker lite av det virkelige liv utenfor. Det er ikke opplysning dere driver med, det er heller ikke politikk. Det gjelder ikke penger, men det dreier seg om makt, det er en maktkultur dere utøver fra en lukket binge. For et lavmål, Skartveit. Ikke et hår bedre bedre enn et knyttneve-velde på lokalet. På bakgrunn av disse nevnte erfaringer vil jeg ikke ta i dagens riksaviser og fjernsyn, ikke engang med møkkahansker.

http://www.vg.no/nyheter/meninger/media/norsk-presse-blant-de-beste/a/23909709/

Som en avslutning på artkkelen om løgnaktighet, kom denne vidoen inn på mitt skrivebord akkurat i rette øyeblikk. Se den.

Victor Orban om Europa

Norge er et lite fjell-land i utkanten av Europa. Da vi har vært okkupert siden krigen, har kunnskapen om europeisk kultur blitt holdt utenfor, norsk kultur er idag sionistjødenes kultur. Derfor kjenner vi ikke Europa. De fleste av oss kjenner ikke det Europa Orban snakker om, det som gjorde at en Fjodor Dostojevski i sin tid regelmessig reiste fra Russland til Baden Baden i Tyskland, det som gjorde at en Bjørnstjerne Bjørnson elsket å oppholde seg i Roma, det som fikk Ibsen sogar til å bosette seg i Tysklands Muenchen, det som fikk Beethoven til å flytte til metropolen Wien i Oesterrike. Idag er Tyskland for mange bare kalde og harde motorveier, hvor man kan kjøre fort med Mercedes og VW, spise tykke pølser og drikke billig, men godt øl og knapt nok det. Selv om krigsherrenes Europa idag ligger på sine knær, er det mange som ikke glemmer den europeiske kultur.

Innledning av oversetter.

Victor Orban: «Europa er idag skjørt, svakt og sykelig, som en blomst som blir fortæret av en skjult orm. Frihet begynner bare hvis man kan tale sannhet. Idag er det forbudt å tale sannhet i Europa. Det er forbudt å si at flyktningestrømmen er en planlagt og orkestrert invasjon som har som målsetting å ødelegge Europa 1000-årige kristne tradisjoner. Uten å ha innhentet tillatelse fra noen, vil man oppløse nasjonalstatene og lage Europas forenede stater. De som står bak er de samme som forårsaket sovjetsystemet, bare at nå har de satt inn andre slags krigsvåpen. De fengsler oss ikke lenger, de setter oss ikke lenger inn i konsentrasjonsleire, og de voldtar ikke lenger de frihetselskende land med tanks og soldater. Idag er de internasjonale medias skarpeste skuddsalver av ydmykelser, trusler og utpressing mere enn nok. Men Europas folk våkner nå langsomt opp og begynner å organisere seg. De har snart et gulv å stå på. De har forstått at nå er tiden inne. Fremtiden står på spill. Europa er en sammenslutning av kristne, frie og uavhengige nasjoner som hegner om likhet mellom mann og kvinne. Her hersker ordentlige konkurranseforhold, solidaritet, ydmykhet og stolthet, likhet for lovene og nåde. Denne gangen består ikke faren for angrepskrig eller epidemier av farlige sykdommer, men at noen plutselig vil dra teppet vekk under våre føtter. Masse-immigrasjon er som en langsom strøm som vil tære opp kystlinjene, maskert som hjelp for mennesker i nød, mens dens sanne ansikt er å okkupere territorier».

En deloversettelse.

Talen antageligvis holdt i 2016

 

Gro Harlem Brundtland, Arbeiderpartiet og tvangsvaksinering

Gro Harlem Brundtland kjemper på sine gamle dager for AP2 oblig vaksine 2015tvangsvaksinering av barn født i Norge, betalt av våre skattepenger. Hun og Thorvald Stoltenberg har fått Arbeiderpartiet til å programfeste dette. Hva var hennes motiv for dette? Hva vil hun oppnå med dette? Er det arbeiderpartiets sosiale ansikt hun vil bevare? Er det beskyttelse av den norske folk mot sykdommer hun kjemper for? Fru Brundtland er lege. Hun er et meget intelligent menneske, vi kan gå ut fra at hun vet hva hun gjør. Antageligvis kjenner hun godt til den eksplosive utvikling av autisme de siste årene. Hun vet selvfølgelig også alle de spekulasjoner som Dr. Andres Wakefield har blåst liv i, da han gikk ut i offentligheten i 1998 og proklamerte at MMR-vaksinene ødelegger, skader og dreper mange av våre minste.

Journalist Brian Deer ble betalt av pharmaindustrien for å ødelegge Wakefields gode navn og rykte…

Gro Harlem Brundtland satt fra 1998 til 2003 som direktør i WHO (World Health Organisation) i Geneve. Hun har alltid gitt inntrykk av å være godt informert. Jeg antar derfor at hun på et tidlig tidspunkt kjente til påstandene til Dr. Andrew Wakefield, men siden hun nå går ut og vil tvinge alle til å la seg ‘medisinere’, betyr jo det at hun har en grunn til å velge å overse forskerens forstemmende iakttagelser, hans alvorlige utsagn og vitenskapelige begrunnelser på alvor. Fordi han valgte å fortelle offentligheten om dette ble han forfulgt av farmaindustriens advokater. Han mistet legelisensen og fikk dermed yrkesforbud i England. Historien hans ligner meget på forfølgelsen og ødeleggelsen av den tyske Dr. Semmelweiss i sin tid; han oppdaget at det var avgjørende for leger å vaske hendene etter disseksjon i likkjelleren før de besøkte kvinnene på fødeavdelingen.

Gro Harlem Brundtland ble født i 1939. I året 2016 er hun 77 år gammel. Det normale i den alder ville det være å hvile på sine laurbær og besøke barnebarn. Men hun gjør ikke det. Hun vil ha igjennom tvangsvaksinering for alle, 77 år gammel. Hva driver henne? Er hun bekymret over nordmennenes svake helse? Er det kjærlighet til fedrelandet og det norske folk? Kan det være penger? Har hun eierandeler i Merck Pharma (70 000 ansatte, 31 fabrikker i 120 land)? Har hun provisjon? Jeg tror at ingen av delene er tilfelle. Gro Harlem er et maktmenneske. Hun representerer makten som forpakter sannheten (de er eiere av farmaindustrien, de kontrollerer massemedia, deler av rettsvesenet og statlige kontrollorganer som FDA og CDC (i USA). Gro Harlem Brundtland er en budbærer for dem, en troende.

Så har hun kunnet jevne veien for ved sin stortingsmelding nr.74 fra 1979/1980, hvor hun har lagt den røde betong over hele vårt land og hele vårt folk, slik at alle ble kuttet på samme høyde. Bare gjennom dette, kunne Den Nye Verdensorden (NWO) og FNs Agenda 21, få fotfeste i Norge. Meningen er klar: Innvandring skal svekke alle europeiske nasjonalstater, man tar så og si margen ut av ryggraden, slik at de egne befolkninger går ut av verdenshistorien, ut gjennom bakdøren, forsvinner umerkelig. De opprinnelige befolkninger skal byttes ut fordi de ikke duger for en kommende FN-styrte verdensregjering. De er ikke veike nok. Forståelig var hun aldri ærlig nok til å si dette rett frem. Men ideen måtte ha vært klart for henne lenge før hadde banet veien for stortingsmelding 74, hvor hun var 40 år gammel.

AP og et trotskyrødt statsregime

AP og et trotskyrødt statsregiment

Mye taler for at det er den samme grunn til at hun heller aldri har nevnt motivet bak tvangsvaksinasjon. Faktiske forhold er, ifølge filmen Vaxxed (2016), at MMR vaksineringen (mot meslinger, røde hunder og kusma), har så mye gift i seg (særlig aluminium og kvikksølv) at de forsvarsløse, små barn med makt blir presset inn i autisme. Ifølge opplysninger gitt av Dr. Wakefield virker vaksinasjonen særlig katastrofalt på barn av mørkere hudfarver. Dette blir holdt skjult, bl.a. ved bruk av løgn og bedrag styrket gjennom massemedia og splitt og hersk-taktikk. Vi har idag flere autistiske barn enn noen sinne og følger vi statistikkens konsekvens er ett av to barn om  9 år (2025) autistiske. Er dette det Gro Harlem Brundtland vil? De faktiske forhold taler for det. Andrew Wakefield mener det har med store penger å gjøre. Og industrien arrangerer seg godt. De har fått igjennom et statlig Vaccine Injury Compensation Program (meg bekjent i USA og Norge), hvor skadelidende av vaksinering kan få erstatning, betalt av skattepenger. Her forespeiler man de som ble syke av vaksinen at noen tar ansvar, mens det i virkeligheten er den skadelidende selv som betaler erstatningen (gjennom skatteseddelen). Den virkelig ansvarlige, produsenten, kan gni seg i hendene over statsgaranterte (fra vår felleskasse) inntekter. Et bedrag satt i scene av industrien og utro tjenere i statsapparatet.

 

Vaxxed, The movies hjemmeside: http://vaxxedthemovie.com/

Wakefields foredrag i Austin, Texas, 2011: https://www.youtube.com/watch?v=0yGr0NAPhtU

Artikkel om sammenheng Autisme og vaksiner: https://crisisboom.com/2011/01/07/vaccine-autism-link-is-not-fraud/

Stortingsmelding Nr 74 kan leses og/eller lastes ned her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1979-80&paid=3&wid=f&psid=DIVL134&pgid=f_0158&s=True

Legemiddelfirma stikker kjepper i hjulene: http://forskning.no/2015/06/legemiddelfirma-avlyste-forskerens-foredrag#.VXgJ1Nra-UE.facebook